Koło Gospodyń Wiejskich
WOLICZANKI

Głównym celem działalności jest integracja społeczności lokalnej poprzez organizację okazjonalnych występów artystycznych, spotkań patriotycznych, zabaw ludowych, festynów rodzinnych, imprez sportowych, zlotów.

Ostatnie aktualności

Wielkanocna paczka dla dzieci z Fundacji Dar-serca

Nasze koło wsparło Fundację „Dar Serca” z Łodzi. Z przyjemnością odwiedziliśmy Panią Agn…

Palma wielkanocna

Nasza palma zrobiona na palmową niedzielę dla kościoła we wsi Łękińsko

Woliczanki

Koło Gospodyń wiejskich Woliczanki zostało założone 17.02.2022 r. we wsi Wolica, gm. Kleszczów. Do k…

„Woliczanki”

Koło Gospodyń Wiejskich Woliczanki działa od niedawna.

Inicjatorem powstania był sołtys wsi Wolica p. Piotr Blada. To on nas zmobilizował. Chcemy poznawać piękno naszej ziemi kleszczowskiej.

Gmina Kleszczów

Gmina Kleszczów położona jest w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim. Kultura i tradycje tego regionu są bogate. W przekazywaniu tych wartości następnym pokoleniom ważną rolę od dawna spełniają takie organizacje jak koła gospodyń wiejskich.